Meningen i skoven

På min løbetur i skoven her i formiddag, kom jeg til en lysning midt i en tankestreg (jeg er meget optaget af mental sundhed og hvad der giver mere af det i øjeblikket).

Midt i lysningen stod 100-150 ældre mennesker tæt samlet. Der var en herlig duft af kaffe, og en livlig summen af snak og højt humør. Det var ”Gribskovens hårde kerne”, som var på vej ud for at gå stav-gang. En kæmpe flok mennesker der har fundet et fællesskab, – en mening i noget og ikke mindst noget aktivt de gør sammen.

Det førte mig videre i min tankerække….til hvor individuelt mening er, og hvor uafhængig den er af de præmisser vi lever under.

For nogen er det måske bare det, at kunne se ud igennem et vindue og se skyerne bevæge sig. For andre er det måske at kunne bevæge sig over og åbne vinduet og trække den friske luft ind.

For nogen er det, at være i et stort fællesskab med mange mennesker, for andre er det måske at høre en stemme i radioen eller se et program i fjernsynet.

Jeg er selv så privilegeret, at have bevægelse i kroppen, syn og hørelse, familie og venner. Andre har ikke nødvendigvis det samme, men finder mening på en anden måde.

I ”ABC for mental sundhed” taler forskere om, at det at gøre noget aktivt (at handle på noget, dvs. det kan være fysisk , men det kan også være at samle frimærker, strikke, læse avis med mere), det at gøre noget i fællesskab med andre og det at gøre noget der giver mening, er alt afgørende for vores mentale sundhed og trivsel.

Så hvad gør du? Hvad er det der får dig til, at stå ud af sengen om morgenen? Måske ved du det – måske ikke?

Mit daglige arbejde går ud på gennem dialog og spørgsmål, at hjælpe dig med handlinger til at finde din mening. Kontakt mig gerne hvis dette har vakt dine tanker…..

Sometimes you win

Sometimes you learn

You never lose

Sundhed

” Health is not bought with a chemist´s pills.

Nor saved by the surgeon´s knife.

Health  is not only the absence of ills.

But the fight for the fullness of life.” 

Piet Hein

Sprækker til uanede muligheder

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in”: S. Hertz

Jeg læser “Det dobbelte KRAM”, som handler om mental sundhed, og faldt over ovenstående citat.

 

 

Mental sundhed

Der bliver talt om “Mental sundhed” mange steder…men hvad er det egentlig og hvad betyder det?

WHO og sundhedsstyrelsen har lavet definitionen:

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive relationer og bidrage til fællesskabet. Mental sundhed handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit liv  – og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med andre. Mental sundhed er altså langt mere og andet end blot fravær af psykisk lidelse.”

Coaching kan hjælpe dig nærmere din mentale sundhed…