FORLØB OG PRIS

Jeg tilbyder dig en kort samtale (ca. 30 minutter), hvor vi undersøger om coaching er noget for dig. Denne samtale er gratis.

Coachingen kan foregå ansigt til ansigt, men du kan få et ligeså stort udbytte, ved at sidde hjemme i dine trygge rammer og blive coachet via telefon. Det talte ord, er i større fokus i en telefonsamtale. Alle vores samtaler er fortrolige.

En session varer typisk 45 eller 60 minutter. Det er en god idé at sætte tid af efter sessionen til refleksion og til evt. at skrive ned.

Coaching sætter gang i en proces, hvor gamle mønstre erstattes med nye muligheder, som implementeres gennem de handlinger og erfaringer du aktivt gør dig imellem sessionerne. I sessionerne laver vi aftaler/ commitments om øvelser eller handlinger, du står for at gennemføre.

Det er afgørende for resultatet, at du tager dig selv og dine mål alvorligt, og møder velforberedt op til hver session. For at få størst udbytte, vil jeg anbefale dig et intenst forløb dvs. at der maksimalt går 14 dage mellem sessionerne,- meget gerne en session per uge.

Bemærk virksomheden er lukket!

Pris:

For at få mest muligt ud af forløbet, køber du sessionerne i en pakke:

3 sessioner til 2.550 kr (850 kr pr. session)

5 sessioner til 4.000 kr (800 kr pr. session)

10 sessioner til 7.000 kr (700 kr pr. session) – 11. session er gratis!

Stress-forløb:  

7 sessioner inkl. bog om stresshåndtering, koster 5.600 kr (775 kr pr. session + bog værdi 175 kr)

Betalingen sker altid forud, senest 2 dage før første session enten via MobilePay eller bankoverførsel til konto 8117 0004729115

Aflysning kan ske i op til 24 timer før aftalte session. Ved senere afbud opkræves det fulde beløb. Jeg forbeholder mig ligeledes retten til at aflyse med dags varsel.

Der ydes 25 % rabat til unge under 21 år, studerende, arbejdsledige og pensionister.

Hvis fakturaen skal faktureres til virksomhed tillægges den 25 % moms yderligere.