REFERENCER

Mette Münchow:

” Jeg fik redskaber til at berolige mit nervesystem – ikke ved afledningsmanøvrer men ved at gå helt ind i stresssymptomerne og afdække og notere udtryk, form og løsning. Det var ret effektfuldt at føre stressdagbog.

Jeg lærte, at man skal give andre af sit overskud og ikke af sine ressourcer. Og at man nogen gange må redde sig selv først for at kunne hjælpe andre; måske altid.

I bund og grund blev jeg hjulpet ud af mit stressforløb og klædt på til at starte mit nye liv.

Coaching forløbet betød, at jeg flere gange gjorde det modsatte af, hvad min impuls bød mig, hvilket hjalp mig ud af nogle negative spiraler (proaktiv vs. reaktiv, ”det er jo bare angst”, det er mig, der skal og kan styre min tid ikke omvendt, jeg skal ikke give andre adgang til at udnytte mig…)

Coaching forløbet gjorde en stor forskel i forhold til ikke bare at komme mig over stress men lære så meget af det som muligt – om mig, og om min placering i verden. Så det er en enorm forskel, som kommer med mig på min videre vej.

Din rolige og anerkendende tilgang var ekstremt tillidsskabende og åbnende.

Du var en enorm støtte til at se mig selv udefra – hvilket er endnu mere utrygt end normalt at gå ud i, fordi jeg i forvejen var så bange for helt at miste mig selv, så bevægelsen før coaching forløbet mere var indad helt ind i egen navle og uden det meta-rum, hvor refleksion foregår, hvilket var en meget negativ spiral for både mig og mine omgivelser.

Min tillid til dig, som bare voksede gennem forløbet, har gjort alt det muligt, som står ovenfor.

Anette Sølling:

“Karina har hjulpet mig med at sætte ord på hvad jeg værdsætter, og hvilke krav jeg har til en fremtidig arbejdsplads. Det har været et wake-up-call at se anderledes på nogle facetter i livet og hverdagen generelt.”

Christina Bonita Oliveira:

“Jeg har i en længere tid været i et coaching forløb hos Karina. Jeg er selv coach og kender vigtigheden af at få støtte for at udvikle sig. Karina har hjulpet mig igennem en svær periode, hvor jeg havde brug for at rumme min situation og ståsted i min sårbarhed. Det har været supergodt, at have Karina med ind over, fordi jeg kunne åbne op på en meget ærlig og sårbar måde. Jeg har været utroligt tryg ved Karina, som er et hjertevarmt og ikke dømmende menneske. Jeg har følt, at jeg har kunnet være mig selv, hvilket har været vigtigt for mig, for at kunne få mit coachingforløb til at fungere. Der blev åbnet for en masse refleksion, som har gjort at jeg kan stå ved mig selv og tackle svære følelser.”

Teamcoaching:

Malene Mohr, ledende lægesekretær Nordsjællands Hospital :

”Formålet med teamcoachingen var, at optimere samarbejdet. Vi ønskede at optimere det psykiske arbejdsmiljø, ved at teamet fik en bedre forståelse for hinanden og hinandens forskelligheder. Ikke at samarbejdet var dårligt, men vi havde indimellem udfordringer med at folk blev uvenner og der var dårlig stemning.

Vi valgte Karina, fordi vi havde hørt om hende i huset, og fordi hun kendte organisationen og havde en forståelse af hverdagen.

Der er blevet en bevidsthed i gruppen, som vi fortsat husker på og minder hinanden om. Medarbejderne vælger nu sine kampe, ting som før ulmede i krogene, kommer nu frem i lyset. Vi har fået fokus på at være tro imod aftaler, modet til at tage fat i ting, tillid til de beslutninger der bliver taget og respekten for hinanden. Vi bruger værdierne i samtaler og dagligdagen.

For mig som leder, har jeg fået rusket op i ting. Jeg trækker stadig på hvad, jeg har lært om mig selv gennem coachingen, og tænker på de aftaler jeg har lavet med mig selv.               

  • At vende ting om i min tankegang på den positive måde
  • Jeg får roen med i mit arbejde som leder.
  • Jeg har fået ”værktøjer i min kasse”
  • Jeg har fået en accept af, at jeg ikke skal være perfekt som leder, men at jeg også er i en proces.
  • Jeg er blevet stærkere, og står ved hvem jeg er og hvad jeg står for, – ligegyldigt om folk er uenige.
  • Jeg tager ikke tingene som nederlag som tidligere, men er mere åben for hvad der foregår, og beder om støtte i eget mit bagland.

Tony Skaksen, Sektionsleder Hillerød Kommune:

“Karina udviser et enormt engagement og er meget undersøgende og nysgerrig i sin måde at coache på. I starten af forløbet var teamet noget stille og afventende, men Karinas store nysgerrighed og vedholdende spørgsmål dannede alligevel grobund for nogle gode og lærerige debatter, og det hele endte ud med en helt anden og mere afklaret selvforståelse for teamet. Jeg vil derfor vurdere, at vi har haft stort udbytte af teamcoachingforløbet med Karina.”