TEAMCOACHING, OPLÆG OG KURSER

Jeg brænder for at facilitere og coache større og mindre grupper, og laver oplæg eller kurser ud fra mine kompetencer.

Kontakt mig for et tilbud: ring 28 74 80 39 eller skriv til mail@karinatonder.dk

Testimonial:

Malene Mohr, ledende lægesekretær Nordsjællands Hospital :

”Formålet med teamcoachingen var, at optimere samarbejdet. Vi ønskede at optimere det psykiske arbejdsmiljø, ved at teamet fik en bedre forståelse for hinanden og hinandens forskelligheder. Ikke at samarbejdet var dårligt, men vi havde indimellem udfordringer med at folk blev uvenner og der var dårlig stemning.

Vi valgte Karina, fordi vi havde hørt om hende i huset, og fordi hun kendte organisationen og havde en forståelse af hverdagen.

Der er blevet en bevidsthed i gruppen, som vi fortsat husker på og minder hinanden om. Medarbejderne vælger nu sine kampe, ting som før ulmede i krogene, kommer nu frem i lyset. Vi har fået fokus på at være tro imod aftaler, modet til at tage fat i ting, tillid til de beslutninger der bliver taget og respekten for hinanden. Vi bruger værdierne i samtaler og dagligdagen.

For mig som leder, har jeg fået rusket op i ting. Jeg trækker stadig på hvad, jeg har lært om mig selv gennem coachingen, og tænker på de aftaler jeg har lavet med mig selv.

  • At vende ting om i min tankegang på den positive måde
  • Jeg får roen med i mit arbejde som leder.
  • Jeg har fået ”værktøjer i min kasse”
  • Jeg har fået en accept af, at jeg ikke skal være perfekt som leder, men at jeg også er i en proces.
  • Jeg er blevet stærkere, og står ved hvem jeg er og hvad jeg står for, – ligegyldigt om folk er uenige.
  • Jeg tager ikke tingene som nederlag som tidligere, men er mere åben for hvad der foregår, og beder om støtte i eget mit bagland.

                     Tak for et godt samarbejde!”